Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hollyj
-stawiasz mnie pod ścianą -chciałbym
Reposted fromoohh oohh viamadeliine madeliine
hollyj
"może ja nie jestem stworzona do normalnych, zdrowych relacji? Może jak wszystko będzie okej to ja zawsze będę uciekać i dlatego nigdy nie będę z nikim naprawdę szczęśliwa? Może ja potrzebuję ciągłego dramatu, żebym czuła, że dzieje się dobrze? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że myślę tak właśnie dlatego, że jeszcze nie udało mi się kogoś takiego znaleźć. A pewnego dnia przecież wejdzie do mojego życia człowiek, dzięki któremu zrozumiem, dlaczego tak twierdziłam, dlaczego z nikim nie wychodziło. Przecież tak musi być. Oby."
rzyg muzgó
Reposted fromzabka zabka viamadeliine madeliine
hollyj

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish viamadeliine madeliine
hollyj
Tym, co nas oddala od innych, nie jest to, co o nich wiemy, ale to, czego im nie mówimy.
— Mazzucco
Reposted fromakallabeth akallabeth viamadeliine madeliine
hollyj
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viamadeliine madeliine
hollyj

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania.

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viamadeliine madeliine
hollyj
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme viamadeliine madeliine
hollyj
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viamadeliine madeliine
hollyj
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadeliine madeliine
hollyj
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
hollyj
hollyj
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
hollyj
0895 30f1 500
Reposted fromfungi fungi viaqbshtall qbshtall
hollyj
Reposted frompeper peper viaqbshtall qbshtall
hollyj
3412 fdd7 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazarazwracam zarazwracam
hollyj
8030 2ad7
hollyj
hollyj
Za piekło.. obyśmy bawili się tu nie gorzej niż po drodze.
— Steven Tyler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
hollyj
Myślisz sobie: Nigdy. Myślisz: Nie ja. Lecz jesteśmy zdolni do tego, czego się najmniej spodziewamy.
— Jodi Picoult – "To, co zostało"/
hollyj
Reposted frombiru biru viamajkey majkey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl