Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hollyj
8207 7248
Reposted fromlittlefool littlefool viamajkey majkey
hollyj
1523 ccfd
Reposted fromlouse louse viazarazwracam zarazwracam
hollyj
hollyj
Facebook
Reposted fromweightless weightless viaphilomath philomath
hollyj
4756 533c

philosophic-alcoholic:

Beautiful. 

hollyj
9541 738c 500
-bosobienieradze
hollyj
8735 0b2e
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viahelpmeimhungry helpmeimhungry
hollyj
2987 e0e4
Reposted fromretaliate retaliate viakonwalia konwalia
hollyj
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
hollyj
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakochamczolgi kochamczolgi
hollyj
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viaeternaljourney eternaljourney
hollyj
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
hollyj
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaphilomath philomath
hollyj
9020 0b6f
Reposted fromSkadii Skadii viaphilomath philomath
hollyj
8658 33a4
Reposted fromkjuik kjuik viajustanothergirl justanothergirl
hollyj
2518 5dc0
Why would they
hollyj
5292 7b75
hollyj
hollyj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl